Blanketter

Här hittar du blanketter och övriga dokument.

Blanketter

Här hittar du blanketter som kan vara till nytta vid olika tillfällen.

Sopsorteringsguide

Sorteringsguide från Hässleholm Miljö där du hittar hur man sorterar ditt avfall.

Sorteringsguide

Uppsägning hyresavtal

När du ska säga upp ditt hyresavtal måste du göra det skriftligt. Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader räknat från det nästkommande månadsskiftet när du säger upp din lägenhet.

Formulär för uppsägning av ditt hyresavtal.

Checklista flyttstädning

När man ska flytta är det viktigt att städningen blir väl utförd så nästa hyresgäst kan flytta in. Här finns en bra checklista som man kan följa.

Checklista